1 Hype

Tím, že budete v pracovní neschopnosti, se vaše následná PPM (peněžitá pomoc v mateřství), na kterou máte nárok během mateřské dovolené), nijak nesnižuje. Výpočet výše PPM se provádí tak, že v době kdy vám na ni vzniká nárok (6 – 8 týdnů), se z posledních 12-ti měsíců v posledním zaměstnání, počítá vyměřovací základ. To je velmi zjednodušeně součet vašeho příjmu vydělený počtem kalendářních dní. Ale to, co je pro vás důležité – mezi příjmy se počítá jen „výplata“. Nemocenské dávky se jako příjem nepočítají. Tedy ve vašem případě, kdy byste byla celkem cca 7,5 měsíce v pracovní neschopnosti (06/2016 – 02/2017), tak by se výše PPM počítala pouze z příjmu před tím, než u vás začali zdravotní problémy.