5 Hype

Obecně platí, že pokud po ukončení pracovního poměru, do 3 dnů od jeho skončení zajdete na Úřad práce, tak můžete být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ke dni, kdy končil poslední pracovní poměr.  V době, kdy jste vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, za vás zdravotní pojištění platí stát. Pokud na Úřad práce jdete až později, tedy mezi ukončením zaměstnání a příchodem na ÚP je větší časový odstup, pak byste byla do evidence na ÚP zařazena až ke dni, kdy se dostavíte na úřad. V takovém případě vám může mezi koncem posledního zaměstnání a zařazením do evidence na ÚP vzniknout „mezera“, za kterou byste si měla zdravotní pojištění zaplatit sama.