4 Hype

Při výpočtu výše mateřské se nejprve stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu zaměstnance v posledním zaměstnání. Počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců:

  • Mateřská se počítá z příjmu v posledním zaměstnání (předchozí zaměstnání obvykle nehrají roli)
  • Výpočet se provádí z posledních 12 měsíců, pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak se počítá z této kratší doby
  • U OSVČ se vychází z vyměřovacího základu (jedna polovina čistého zisku z podnikání za předchozí rok).

Denní vyměřovací základ se spočítá, jako součet všech příjmů v rozhodném období (zpravidla předchozích 12 měsíců). Výpočet se u zaměstnanců provádí na základě hrubé mzdy. Výsledná částka se vydělí počtem kalendářních dní. Pokud jsou v rozhodném období nějaké vyloučené dny, pak se to při výpočtu zohlední. Vyloučená doba může být třeba pracovní neschopnost.

Praktický příklad: pokud by žena byla před porodem v pracovní neschopnosti (třeba na rizikovém těhotenství), pak to nemá vliv na výpočet výše mateřské. Doba, kdy má nižší příjem (díky tomu, že dostává jen nemocenské dávky), se ve výsledné výši mateřské neprojeví.