5 Hype

Porodné je sociální dávka, na kterou můžete mít nárok, při narození prvního nebo druhého dítěte. Pokud se vám ale narodí už třetí, nebo i další dítě, tak už na porodné nárok není.

Na porodné dosáhnou především rodiny (nebo samoživitelky), které mají nízký (nižší) průměrný (čistý) měsíční příjem. Limitem pro nárok na porodné je 2,7 násobek životního minima.

Od 1.1. 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 5,2% (v roce 2022, se životní minimum zvyšovalo dokonce několikrát). Díky zvýšení životního minima, bude mít více maminek nárok na porodné (nárok je i při vyšším průměrném měsíčním příjmu). 

 Na porodné má nárok žena, která porodí své první nebo druhé dítě. Nebo ten kdo převezme dítě (do 1 roku) do péče, nahrazující péči rodičů (například adopce novorozence).

Pro nárok na porodné, tedy nehraje roli celkový počet dětí v rodině. Pokud například bude žít žena s partnerem, který už má dvě děti z předchozího manželství, a porodí své první dítě (fakticky ale již třetí dítě v rodině), na porodné bude mít nárok.