8 Hype

Po skončení rodičovské, řada žen nepokračuje ve stejném zaměstnání, jako měla před porodem. Důvody mohou být různé. Někdy je to vina na straně zaměstnavatele, který už o ženu nestojí. Nebo žena sama hledá jinou práci (méně náročnou, s flexibilnější pracovní dobou, nebo jen na částečný úvazek).

Po rodičovské tedy mohou nastat různé situace, ve většině z nich, má ale žena nárok na podporu v nezaměstnanosti:

  • Pokud byla žena nezaměstnaná už před porodem, po rodičovské bude mít nárok na podporu, ale jen na minimální (viz níže)
  • Pracovní poměr na dobu určitou skončil během mateřské nebo rodičovské dovolené = pak má žena také nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale také jen minimální
  • Žena po rodičovské ukončí pracovní poměr (výpovědí nebo dohodou) = i zde je nárok na podporu, podpora by se mohla počítat na základě mzdy v zaměstnání
  • Žena po rodičovské krátkou dobu pracuje a ukončí zaměstnání = podpora se počítá ze mzdy v zaměstnání

Pro podporu v nezaměstnanosti je stanovena hranice maximální výše. Bez ohledu na to jak vysoký jste měli plat (z jak vysoké čisté mzdy by se podpora počítala), nemůžete dostat více než:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 = 22 798 Kč měsíčně
  • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2023 = 25 549 Kč měsíčně