9 Hype

PPM neboli peněžitá pomoc mateřství se podobě, jako i jiné nemocenské dávky (nemocenská, ošetřovné), počítá z hrubé mzdy (u OSVČ je pak navázáno na vyměřovací základ, resp. výši měsíční platby nemocenského pojištění).

Vyměřovací základ pro nemocenské dávky bývá zpravidla uveden na výplatní pásce. Lze ho ale spočítat i tak, že svoji průměrnou hrubou mzdu vynásobíte 12 (počítá se totiž obvykle z posledních 12 měsíců, v posledním zaměstnání), a následně vydělíte počtem dní tj. 365.

Pokud má někdo průměrnou hrubou mzdu 35 000 Kč měsíčně, vyměřovací základ pro další výpočet výše PPM bude 1150,58 Kč.

Reálná výše PPM ale bude mnohem nižší. Při výpočtu se totiž provádí nejprve redukce vyměřovacího základu:

  • 1 redukční hranice 2022 – do částky 1289 Kč se započítá 100%
  • 2 redukční hranice 2022 – z částky nad 1289 Kč do 1946 Kč se započítá 60%
  • 3 redukční hranice 2022 – z částky nad 1946 Kč do 3892 Kč by se započítalo 30%
  • Vše co je nad 3892 Kč, se již nepočítá

Výsledkem aplikace výše uvedených pravidel je pak tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Výše PPM na jeden den je pak 70% z redukovaného základu.