8 Hype

Od 1.1.2023 se jako skoro každý rok mění redukční hranice pro výpočet výše náhrady mzdy za prvních 14 dní a také nemocenských dávek od 15 dne pracovní neschopnosti. Díky tomu dochází od začátku roku k mírnému zvýšení nemocenských dávek (v závislosti na výši vašeho příjmu).

Jak se platí nemocenská v roce 2023?

  • Prvních 14 dní  platí zaměstnavatel náhradu mzdy (60% z redukovaného hodinového výdělku, platí se za neodpracované hodiny (směny))
  • Od 15 dne PN se platí nemocenské dávky 60% z redukovaného vyměřovacího základu (platí se za každý kalendářní den
  • Od 31 dne PN se zvyšují nemocenské dávky o 6% – 66% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 61 dne PN se zvyšují nemocenské dávky o 6% – 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Takže i když je výsledná nemocenská podstatně nižší než vaše výplata ze zaměstnání (výraznější rozdíl je to pak především u lidí z vyšší výplatou), při dlouhodobé pracovní neschopnosti se to, kolik budete na neschopence dostávat, zvyšuje.

Při výpočtu nemocenské se vychází z vyměřovacího základu. To je zjednodušeně řečeno průměrný příjem za posledních 12 měsíců. Vyměřovací základ se počítá na základě hrubé mzdy od posledního zaměstnavatele. Pokud v posledním zaměstnání pracujete kratší dobu, než 12 měsíců, pak se vychází z této kratší doby. V některých případech (velmi krátká doba zaměstnání), se pak nevychází z průměrného příjmu, ale z pravděpodobného příjmu).