11 Hype

Výše nemocenské se odvíjí od toho, jaká je vaše hrubá mzda (resp. vyměřovací základ pro nemocenské dávky). Případně u OSVČ, se výše nemocenských dávek odvíjí od toho, jaký mají vyměřovací základ (jak vysoké si platí dobrovolné nemocenské pojištění) – viz tato kalkulačka pro výpočet nemocenské pro OSVČ v roce 2022.

Výše nemocenské se v průběhu neschopenky několikrát mění:

  • 1 – 15 den pracovní neschopnosti = vzniká nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele, ve výši 60%
  • 15 – 30 den pracovní neschopnosti = vyplácí se 60% z redukovaného vyměřovacího základu
  • 31 – 60 den pracovní neschopnosti = vyplácí se 66% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 61 dne (do skončení PN) = vyplácí se 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Pro výpočet výše nemocenské (při dlouhodobé pracovní neschopnosti), je určující vyměřovací základ. To je zjednodušeně vaše hrubá mzda vydělená počtem kalendářních dní (připadajících na rozhodné období).

Nemocenská ale není ve stejné výši, jako zmíněný vyměřovací základ. Při výpočtu nemocenských dávek se nejprve provádí redukce