7 Hype

Výpověď vám může dát zaměstnavatel pouze písemnou formou. Jakékoliv prohlášení, typu „v lednu nám zaměstnavatel oznámil“ není právně závazné. Platná je jenom písemná výpověď, kterou vám navíc zaměstnavatel nemůže dát podepsat zpětně.

Viz paragraf 50, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 50

(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.

Pokud jste nyní na ošetřovném, tak vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď z běžných důvodů.

§ 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.