6 Hype

Ve zkušební době, zpravidla nedáváte zaměstnavateli výpověď, ale jedná se o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době, platí odlišná pravidla od výpovědi.

Zatímco u výpovědi (ze strany zaměstnance i zaměstnavatele), je dvouměsíční výpovědí lhůta (která začíná až od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, po doručení/předání písemné výpovědi), zrušení pracovního poměru ve zkušební době, je možné téměř kdykoliv, „z hodiny na hodinu“ (jsou jen specifické výjimky, jako třeba, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, atd.).

Viz paragraf 66, zákoník práce:

§ 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.