5 Hype

Výpověď ze zaměstnání dohodou, je nesmysl. Nic takového neexistuje, nic takového zákoník práce nezná.

Zákoník práce zná pouze:

  • Výpověď ze strany zaměstnavatele
  • Výpověď ze strany zaměstnance
  • Ukončení pracovního poměru dohodou
  • Ukončení pracovního poměru ve zkušební době
  • Okamžité zrušení pracovního poměru

Výpověď dohodou, je i dle příslušné judikatury neplatná.

Ve výsledku ale nezáleží na tom, jestli zaměstnanec do písemné podoby napsal obrat „dávám výpověď dohodou“ (nebo něco podobného), jako spíše na tom, co přesně je obsahem daného dokumentu.

V případě, že obsahem dokumentu je dohoda o ukončení pracovního poměru, a zaměstnavatel ji takto akceptoval (dohoda o ukončení pracovního poměru je neplatná, bez podpisu obou stran), pak se jedná o dohodu. A pracovní poměr končí dnem, uvedeným v dohodě.