6 Hype

Výpovědní lhůta, se prodlužuje z důvodu pracovní neschopnosti (neschopenky), ošetřovného (nebo případně i z dalších důvodů jako je například mateřská či rodičovská dovolená, apod.), pouze v některých případech.

K prodloužení obecně dochází pouze v případě, že se jedná o výpověď ze strany zaměstnavatele.

Pokud dá výpověď zaměstnanec, pak se výpovědní doba neprodlužuje nikdy. Respektive k prodloužení může dojít jen v případě, že se tak zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou (písemnou formou).

Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 51:

§ 51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.