11 Hype

Maximální doba, po kterou je nárok na „placenou neschopenku“ (podpůrčí doba pro nemocenské dávky), je 380 dní od začátku neschopenky.

Viz zákon o nemocenském pojištění, paragraf 26, odstavec 1:

§ 26

(1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.

Pouze v některých případech, je možné žádat o prodloužení podpůrčí doby. Prodlužuje se maximálně o 90 dní (3 měsíce). Žádat o prodloužení je možné i opakovaně – maximálně o celkových 350 dní.

Prodloužení podpůrčí doby, schvaluje posudkový lékař. Musí být předpoklad brzkého uzdravení (nabytí pracovní schopnosti).