4 Hype

Stát (prostřednictvím České národní banky), by chtěl převzít kontrolu nad tím, jak se vymáhají dluhy. Ministerstvo financí připravilo návrh zákona (návrh viz zde), který by měl stanovit jasná pravidla, jak se bude nakládat s některými dluhy. A kontrolu nad tím, by měla mít ČNB.

Nový zákon, by měl začít regulovat, jak se nakládá s dluhy (s nesplácenými úvěry, půjčkami, apod.), které mají lidé u banky, u spořitelny, nebo u nějaké kampeličky (úvěrové družstvo).

V současné době, neexistují žádné právní předpisy k tomu, jak může věřitel nakládat s takovými dluhy (kromě obecné právní úpravy, kterou řeší občanský zákoník).

Dluhy navíc může vymáhat skoro kdokoliv (kdo má příslušné živnostenské oprávnění).

Nový zákon, by měl stanovit jasná pravidla, kdy může věřitel (banka nebo jiná finanční společnost), dluh prodat nějaké inkasní agentuře (obchodník s dluhy nebo správce dluhu). A pro vymáhání (některých) dluhů by nově byla potřeba licence.