5 Hype

Nárok na podporu, je i po skončení rodičovské. Doba péče o dítě (a pobírání rodičovského příspěvku, případně až do jeho 4 roků), se zohlední jako „náhradní doba zaměstnání“. Započítá se do „minimální odpracované“ doby 12 měsíců za poslední 2 roky.

Takže i když vám poslední zaměstnání skončilo již před delší dobou, po skončení rodičovského příspěvku, máte i tak nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora po skončení rodičovské (pokud je zaměstnání ukončeno již někdy v minulosti) je ale jen velmi nízká.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, vychází z poslední činnosti (zaměstnání nebo náhradní doba zaměstnání).

V roce 2023, vychází podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské takto:

  • První dva měsíce je to 5 896 Kč
  • Druhé dva měsíce je to 4 717 Kč
  • Zbytek doby je to 4 324 Kč