4 Hype

Mateřská pro OSVČ, se vypočítá podobně, jako u zaměstnanců. Výpočet vychází z vyměřovacího základu, který se během výpočtu případně redukuje, a výsledná mateřská je 70%.

Vyměřovací základ, se ale u OSVČ určuje jinak, než u zaměstnanců. Dá se jednoduše odvodit z toho, kolik je platba nemocenského pojištění (nemocenské pojištění je 2,1% z vyměřovacího základu).

Minimální nemocenské pojištění, se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 168 Kč (minulý rok to bylo 147 Kč).

Minimální platba odpovídá vyměřovacím základu 8 000 Kč. Mateřská pro OSVČ pak vychází stejně, jako u zaměstnance, který by měl hrubou měsíční mzdu 8000 Kč.

Samostatně výdělečná osoba může mít nárok na „mateřskou“ při splnění podobných podmínek, jako zaměstnanci. Nárok na PPM má OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění po dobu nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech. A současně pokud si nemocenské pojištění platí nejméně 180 dní v posledním roce.