9 Hype

Letité podmínky pro výpočet v zaměstnání, se změnily před dvěma roky. Tehdy vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která přinesla nový výpočet dovolené. Byla to velká změna (nový výpočet dovolené, dovolená se čerpá po hodinách, odlišné podmínky pro poměrnou část, apod.).

V aktuální kalkulačce, pro výpočet poměrné části dovolené, si můžete spočítat, na kolik hodin (dní) dovolené máte v roce 2023 nárok.

Na dovolenou je nárok, i po skončení mateřské dovolené. Pro výpočet poměrné části dovolené, se zohledňuje i doba na mateřské (nebo i doba rodičovské, či doba na neschopence – může to ale být jen z části).

Za každý „odpracovaný“ týden je nárok na 1/52 z celkové dovolené. Pro nárok na dovolenou, se počítá jak samotná práce, tak i některá doba, kdy jste v zaměstnání nebyli.

Pro dovolenou se započítá čerpání řádné dovolené, doba na mateřské (v plném rozsahu). Částečně (maximálně 20 týdnů za rok) se započítá i rodičovská nebo neschopenka (viz podmínky pro nárok na dovolenou dále).