4 Hype

Zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., připouští zkušební dobu jen na 3 měsíce a pouze u vedoucích zaměstnanců to může být 6 měsíců. Takže už vámi zmiňovaná zkušební doba na 7 měsíců odporuje zákonu, viz paragraf 35:

§ 35 Zkušební doba

(1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),

b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.(2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3).

Další věc je ta, že zákon nezná nic, jako „zkušební dobu po skončení rodičovské dovolené“. Zkušební doba může být sjednána jen v prvních měsících, po začátku pracovního poměru.

Zákon tedy nepřipouští žádnou další zkušební dobu, v průběhu pracovního poměru.