3 Hype

V novém zaměstnání, je obvykle první 3 měsíce zkušební doba (může být i delší, nebo kratší, nebo nemusí být vůbec; 3 měsíce jsou ale obvyklý „standard“). Účelem zkušební doby je to, co vyplývá i z jejího názvu. Vyzkoušet si novou práci (a zaměstnavatel si zase může vyzkoušet nového zaměstnance).

Během zkušební doby, platí některé odlišné podmínky, které stanovuje zákoník práce. Týká se to i možnosti ukončení pracovního poměru. Ve zkušební době, je možné ukončit pracovní poměr téměř kdykoliv, v podstatě ihned „na hodinu“. Platí to jak pro zaměstnance, tak s určitým omezením i pro zaměstnavatele.

Pro možnost ukončit pracovní poměr ve zkušební době (bez větších omezení), je v zákoníku práce přímo konkrétní paragraf.

V něm se mluví o tom, že ke zrušení pracovního poměru, může dojít v podstatě kdykoliv i bez uvedení důvodu (důvody nemusí uvádět ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel).

Pouze pro zaměstnavatele je omezení, že nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance (od 15 dne už může zaměstnání skončit i během neschopenky ve zkušební době).