5 Hype

V roce 2024, se budou na začátku roku zvyšovat všechny důchody stejně – zvýšení bude o 360 Kč.

Na rozdíl od jiných lednových valorizací, se tentokrát zvyšuje pouze základní složka důchodu. V roce 2024, bude základní složka důchodu zvýšena na 4400 Kč (v roce 2023 to bylo 4040 Kč). Procentní (zásluhová) část důchodu, se v roce 2024 nemění.

Důvodem pro zvýšení pouze u základní složky důchodu, je mimořádně velký růst průměrné mzdy. Pokud je vysoké zvýšení základní složky (které vyplývá z růstu průměrné mzdy), tak se již nezvyšuje procentní část důchodu.

Výpočet důchodu 2024:

  • Základní složka důchodu se zvyšuje na 4400 Kč
  • Procentní složka důchodu se nemění (vypočítá se individuálně pro každého důchodce)
  • Zvyšují se redukční hranice pro výpočet důchodů
  • 1 redukční hranice pro výpočet důchodu 2024 = 19 346 Kč
  • 2 redukční hranice pro výpočet důchodu 2024 = 175 868 Kč
  • Všeobecný vyměřovací základ = 40 638 Kč
  • Přepočítávací koeficient = 1,0819
V roce 2024, se nemění výše příplatku, na který je nárok k důchodu za každé vychované dítě. Na tento nový příplatek, začal být nárok od 1. 1. 2023. Za každé vychované dítě je nárok na 500 Kč (platí i v roce 2024).