6 Hype

Z pozice zaměstnavatele záleží na tom, zda jste s daným zaměstnancem sjednala zkušební dobu nebo ne. Zkušební doba, je sice obvyklou součástí snad každé pracovní smlouvy, není ale povinná.

Pokud máte se zaměstnancem sjednánu zkušební dobu platným způsobem (musí být sjednána nejpozději v den nástupu, nesmí být delší než 3 měsíce, u pracovní smlouvy na dobu určitou nesmí překročit polovinu sjednané doby zaměstnání), pak máte možnost využít zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, dává zákoník práce možnost ukončení pracovního poměru ve zkušební době v podstatě ihned, bez uvádění důvodu.

Pro zaměstnavatele platí pouze omezení, že ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, nesmí dojít během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance.

Po dobu prvních 14 dní, kdy má zaměstnanec nárok i na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemůže být ukončen pracovní poměr ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele, zaměstnanec může kdykoliv). Od 15 dne, už ale k ukončení dojít může.