5 Hype

Sociální dávka porodné, je jednorázově vyplácená sociální dávka. Nárok je při narození prvního dítěte (13 000 Kč) nebo druhého dítěte (10 000 Kč). Pokud by se vám napoprvé narodila dvojčata, pak je to 23 000 Kč.

Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé dítě, a pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu v rodině, nepřekračuje 2,7 násobek životního minima.

Životní minimum je na začátku roku 2022 (k 1. 1. 2022), ve výši 8 720 Kč (pro dvě dospělé osoby a jedno narozené dítě). Nárok na porodné je tedy do příjmu 23 544 Kč měsíčně.

Pokud by se vám náhodou narodila dvojčata, pak je životní minimum vyšší – na dvě dospělé osoby, a dvě narozené děti, je životní minimum 10 690 Kč. Nárok na porodné u dvojčat, je tak do příjmu 28 863 Kč.

U porodného se posuzují příjmy v rozhodném období – což je předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte. Pokud se vám dítě narodí během dubna 2022, pak to jsou opravdu měsíce leden až březen 2022.