6 Hype

Během zkušební doby, má jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec právo ukončit pracovní poměr v podstatě ihned, i bez uvedení důvodu.

Během zkušební doby, se ale obvykle nejedná o výpověď, ale jde o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (paragraf 66, Zákoník práce).

Pro zrušení, platí odlišné podmínky. Pracovní poměr může být ukončen kdykoliv, písemnou formou, ukončení je možné ihned, dnem doručení zrušení.

Výjimkou je pouze situace, kdy by rušil pracovní poměr ve zkušební době zaměstnavatel, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance. Tam je omezení, a zrušení je možné, až po těch prvních 14 dnech:

§ 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.