7 Hype

Po dobu mateřské dovolené, resp. po dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství (která se kryje s dobou mateřské dovolené), nesmíte vykonávat pracovní činnost, na jejímž základě vám vznikl nárok na tuto dávku.

Peněžitá pomoc v mateřství, je vám placena na základě nemocenského pojištění, které vám vzniklo na základě vašeho zaměstnání na HPP.

U PPM je to stejné, jako u nemocenských dávek během pracovní neschopnosti. Ani na neschopence není možné pokračovat ve výkonu práce, a současně brát nemocenské dávky.

Čerpání PPM, vás ale nijak neomezuje v tom, abyste měla nějakou další práci, brigádu nebo třeba i podnikala. Podstatné je to, že nesmíte vykonávat stejné zaměstnání (nebo stejnou pracovní činnost pro stejného zaměstnavatele).

Viz. Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 16:

§ 16 Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou

a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,