Po dobu mateřské dovolené, resp. po dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství (která se kryje s dobou mateřské dovolené), nesmíte vykonávat pracovní činnost, na jejímž základě vám vznikl nárok na tuto dávku. Peněžitá pomoc v mateřství, je vám placena na základě nemocenského pojištění, Zobrazit více →