3 Hype

Pokud již máte v novém zaměstnání ukončenou zkušební dobu, pak vás zaměstnavatel nemůže jen tak „jednoduše“ propustit. Okamžité zrušení pracovního poměru je možné jen ve zkušební době (s výjimkou prvních 14 dní, kdy je zaměstnanec na neschopence).

Pokud je zkušební doba ukončena, pak je možné ukončení zaměstnání jen dohodou, nebo výpovědí ze strany zaměstnavatele (+ pochopitelně výpověď ze strany zaměstnance, ale to se vás nyní netýká).

Pokud jste se v zaměstnání domluvila na ukončení zaměstnání dohodou ke konci května, ale zatím jste nepodepsala dohodu o ukončení pracovního poměru, pak vaše domluva se zaměstnavatelem není právně závazná. K podepsání dohody, vás zaměstnavatel ani nemůže nutit = je to dohoda, musí se jednat o dobrovolnou dohodu obou stran.

Pokud jste ale již dohodu o ukončení pracovního poměru podepsala, pak by zrušení této dohody bylo možné jen se souhlasem zaměstnavatele.