4 Hype

V roce 2023 by se mělo schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč. Nově by tak rodičovská měla být 350 000 Kč na jedno dítě (u dvojčat by to bylo 525 000 Kč). Ke zvýšení by mělo dojít nejpozději od začátku roku 2024.

Vláda současně navrhuje i jednu změnu u rodičovské, která by se týkala OSVČ – podnikatelky (nebo i podnikatelé), které budou pečovat od dítě až do jeho 4 roků, budou „automaticky“ považovány za OSVČ vedlejší (nižší povinné odvody). A to bez ohledu na to, zda mají/nemají nárok na mateřskou nebo rodičovský příspěvek.

Mateřská dovolená – resp. vyplácení peněžité pomoci v mateřství je podmíněno tím, že si OSVČ platí nemocenské pojištění. Placení nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Pokud si jej platí, a čerpá tak během těhotenství, a první týdny po porodu PPM, pak je jeho možnost podnikání omezena.

To je dáno tím že „mateřská“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství) se hradí právě na základě nemocenského pojištění. Je to tedy obdobné, jako při neschopence u zaměstnance. Živnostník, tedy po dobu čerpání PPM nemůže sám podnikat.

V případě, že by se jednalo o živnostníka, který má zaměstnance, kteří mohou činnost vykonávat za něj (např. pokud by měl prodejnu a pracovala by zde prodavačka), pak není nutné podnikání přerušovat. Pokud ale živnostník pracuje jenom sám, pak nemůže po dobu čerpání PPM pokračovat v podnikání.