15 Hype

Variant cestovního pojištění existuje velmi mnoho. Je to dáno tím, že žádná pojišťovna vás nepojistí na „cokoliv, co by se mohlo stát“ – resp. takové pojištění by bylo velmi drahé.

Podle toho, jakou dovolenou máte v plánu, si volíte i pojištění. Kdo nepojede na dovolenou autem, ten nepotřebuje pojištění zahrnující opravu auta nebo odtah do ČR. Kdo neplánuje lezení po skalách či potápění v moři, ten nepotřebuje pojištění zahrnující i vysoce rizikové sporty.

Každé cestovní pojištění, by ale mělo zahrnovat určitý základ:

  • Pojištění léčebných výloh – tj. ošetření při nějakém úrazu či úhradu za hospitalizaci v nemocnici, včetně veškerých léků a zajištění případného převozu zpět do ČR (včetně repatriace zesnulé osoby)
  • Pojištění cestovních zavazadel – proti poškození, ztrátě nebo krádeži
  • Pojištění storna – celého zájezdu, letu, zpoždění při přepravě, atd.
  • Pojištění odpovědnosti za škody – pojištění na krytí škody, kterou byste mohli neúmyslně během dovolené způsobit
  • Dostatečné pojistné limity – k jednotlivým rizikům, by měly být sjednány adekvátně vysoké pojistné limity

Kromě toho může cestovní pojištění zahrnovat i podstatně více. Může to být například již zmíněné pojištění pro dovolenou autem – pojištění opravy vozidla, odtah do ČR nebo přistavení náhradního vozidla či zajištění náhradní dopravy. Nebo i další varianty (možností je opravdu hodně).