3 Hype

U syndromu vyhoření by se určitě nedalo hovořit o „pracovním úrazu“. Mohlo by se jedině jednat o nemoc z povolání (což by bylo trochu něco jiného).

Seznam nemocí z povolání, na které se pak vztahuje případné odškodnění, je upraven Nařízením vlády číslo 290/1995 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání), které bylo naposledy aktualizováno s platností od 1. 1. 2015.

V tomto seznamu nemocí z povolání ale syndrom vyhoření zařazen není. Takže i když syndrom vyhoření může být důvodem k dlouhodobé pracovní neschopnosti, nejedná se o nemoc z povolání.