3 Hype

Přijde mi, že z vašeho dotazu něco „vypadlo“, takto to trochu nedává smysl. Odhaduji, že tam mělo být něco v tom smyslu, že pokud nevykonáte nějakou zkoušku, tak by vám hrozila ztráta zaměstnání? (alespoň to tedy odhaduji na základě toho, že se zajímáte o ochrannou lhůtu)

Pokud je tomu tak, pak co se týká ochranné lhůty pro uplatnění nároku na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), tak ta se počítá do zahájení „mateřské“, což je zpravidla v době 6 – 8 týdnů před porodem (resp. nejpozději je to ten 6 týden).

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15: