4 Hype

Mateřská dovolená, v tom smyslu jak ji popisují zákony (konkrétně se jedná o zákoník práce), je opravdu dovolená. Zaměstnavatel vám má povinnost poskytnout příslušnou dovolenou v souvislosti porodem a péčí o narození dítě. U nároku na mateřskou dovolenou nejsou žádné speciální podmínky. Pokud jste zaměstnaná a těhotná, pak vám zaměstnavatel musí umožnit čerpat mateřskou dovolenou. A to nejdříve od 8 týdne před porodem, po dobu 28 týdnů (narození jednoho dítěte) nebo 37 týdnů (dvě a více dětí).

Druhou věcí je peněžitá pomoc v mateřství, což je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství (PPM) jsou dvě rozdílné věci, které spolu mohou, ale také nemusí souviset.