4 Hype

Samotná mateřská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, kterou vám po dobu 28 nebo 37 týdnů poskytuje zaměstnavatel. Mateřská dovolená, tak není nijak na překážku, pro výkon nějaké práce/brigády/podnikání.

V souvislosti s porodem (a následnou péčí o dítě), máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Což je dávka, vyplácená na základě nemocenského pojištění.

S peněžitou pomocí v mateřství (PPM), je to stejné, jako s nemocenskou během pracovní neschopnosti.

Abyste měla nárok na PPM, tak nesmíte vykonávat pracovní činnost, na jejímž základě, vám vznikla účast na nemocenském pojištění, a na jejímž základě je vám tedy vyplácena PPM.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 16.