9 Hype

U příspěvku na bydlení, dokládáte náklady na bydlení a příjmy, za předchozí kalendářní čtvrtletí. Aktuálně (v říjnu 2021) se dokládají náklady a příjmy za měsíce červenec až září 2021.

Náklady na bydlení se dokládají ty skutečně zaplacené. Pokud bydlíte v nájmu, a majiteli bytu platíte jen jednu částku, pak od něj budete potřebovat rozpis, co z toho je samotné nájemné a co jsou případně platby za služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, apod.) a co jsou případně platby za energie (voda, elektřina, plyn, apod.).

Kauce, kterou jste zaplatila u nájemního bytu, se nepočítá mezi náklady na bydlení. Kauce je jakási vratná záloha, kterou vám bude majitel bytu, při ukončení nájmu vracet. Nejedná se tedy o náklad na bydlení, který by se zohlednil při posuzování nároku na příspěvek.

Náklady na bydlení, se dokládají na příslušném formuláři – doklad o výši nákladů na bydlení, který můžete najít zde.

Z doložených nákladů na bydlení, za předchozí kalendářní čtvrtletí, se následně spočítají průměrné náklady na bydlení za měsíc. Pokud jste v předchozím čtvrtletí, obývala byt jen část doby, tak je možné, že vám budou vycházet příliš nízké náklady na bydlení, a na příspěvek nebudete mít nárok.