8 Hype

Jako zaměstnanec, můžete dát zaměstnavateli výpověď i během pracovní neschopnosti.

Omezení, které stanovuje zákoník práce, se týká pouze zaměstnavatele. Ten vám během vaší pracovní neschopnosti, nesmí dát výpověď (kromě specifických případů). Vy ale můžete dát výpověď i během neschopenky.

Pokud zaměstnavateli pošlete výpověď nyní (cca polovina října 2021), pak by vám ale pracovní poměr skončil až k 31. 12. 2021. U klasické výpovědi je výpovědní doba 2 měsíce, která začíná běžet až od prvního dne, následujícího kalendářního měsíce, po doručení výpovědi.

Pokud byste potřebovala zaměstnání ukončit dříve, pak je to možné jedině dohodou – tam ale záleží na tom, zda s tím bude zaměstnavatel souhlasit.

Co se týče výše podpory, tak ve výpovědi nebo případně i v dohodě o ukončení pracovního poměru, by měl být explicitně uveden „vážný důvod“, pro ukončení pracovního poměru. Vážné důvody, jsou vyjmenovány v paragrafu 5, odstavec c), zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.).