8 Hype

Na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), může být nárok i při přerušení živnosti (podnikání). Je to obdobné, jako u ženy, která byla před porodem zaměstnaná, a zaměstnání je skončí ještě před nástupem na mateřskou.

Jednou z podmínek, pro nárok na PPM, je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na mateřskou. Nebo být v ochranné době, až 180 dní od skončení poslední pojištěné činnosti.

Ochranná doba, vyplývá z účasti na nemocenském pojištění a týká se i OSVČ (pokud si jako vy, platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Viz paragraf 15, odstavec 2, zákon o nemocenském pojištění:

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění;