9 Hype

Daňovou slevu na dítě, může uplatnit vždy pouze jedna osoba. Takže i kdyby byl na tuto daňovou slevu dále nárok, nemohla byste ji v žádném případě uplatňovat vy i váš syn.

Nárok na daňovou slevu na dítě, u studentů vysoké školy, je pouze v případě, že se dá dané studium považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 12:

§ 12 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: 

a) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou

  1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání,
  2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,