Do kdy platí za studenty zdravotní pojištění stát?

4 Hype

Můžu nadále pracovat na DPČ bez statusu studenta?

Možnost pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo na dohodu o provedení práce (DPP), není žádnou „speciální“ výsadou studentů. Tato forma pracovního vztahu je určena všem. Jsou desítky tisíc lidí, kteří si dohodou DPČ nahrazují pracovní poměr (některé odhady Zobrazit více →
6 Hype

Úřad práce a placení zdravotního pojištění u studenta nad 26 let

Jako student (fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání), ale nemůžete být uchazečem o zaměstnání. Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.): § 25 (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, Zobrazit více →
3 Hype

Hlavní pracovní poměr a studium VŠ – odvody na sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, se při příjmu z nějakého zaměstnání platí téměř vždy. Výjimkou je příjem z dohody. U dohody se v některých případech sociální a zdravotní nestrhává. Se studiem na VŠ to ale nesouvisí. U dohody o provedení práce (DPP), se sociální Zobrazit více →
3 Hype

Úřad práce po dokončení studia VŠ – práce na DPP

Po dokončení studia na Vysoké škole, za vás stát platí zdravotní pojištění, ještě po celý následující měsíc. Pokud jste ukončila VŠ v červnu (datum není podstatné), pak za vás bude stát platit zdravotní pojištění ještě v červenci. Pokud následně během srpna nastoupíte Zobrazit více →
7 Hype

Zdravotní pojištění po skončení studia VŠ

Za studenty platí stát zdravotní pojištění, ještě následující kalendářní měsíc, po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky (nebo její poslední části). Pokud jste měla státnice 31. 5. 2023, pak za vás bude zdravotní pojištění platit stát, ještě během měsíce června 2023. Zobrazit více →
8 Hype

Syn nedostudovat školu má se nahlásit na pracovní úřad? Kdo platí zdravotní pojištění?

Status studenta (u vás do 30. 6. 2022), se řídí školským zákonem. Placení zdravotního pojištění za studenty, resp. za nezaopatřené děti, se řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění a zákonem o státní sociální podpoře. Jsou to trochu odlišné věci (trochu Zobrazit více →
6 Hype

Student nad 26 let, sociální a zdravotní pojištění

Mezi sociálním a zdravotním pojištěním je rozdíl. Placení zdravotního pojištění, je povinné ze zákona. Buď ho za vás platí stát, nebo zaměstnavatel. Nebo si jej musíte platit sama (jako OSVČ nebo případně jako OBZP). U sociálního pojištění je to jinak. Zobrazit více →
8 Hype

Úřad práce po ukončení studia na VŠ

Nemáte žádnou povinnost, hlásit se na Úřadu práce. Je to vaše právo, ale zcela určitě to není povinné. Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, má smysl s ohledem na hledání nového zaměstnání, s ohledem na placení zdravotního pojištění. Po skončení Zobrazit více →