3 Hype

Po dokončení studia na Vysoké škole, za vás stát platí zdravotní pojištění, ještě po celý následující měsíc. Pokud jste ukončila VŠ v červnu (datum není podstatné), pak za vás bude stát platit zdravotní pojištění ještě v červenci.

Pokud následně během srpna nastoupíte do zaměstnání (tj. v srpnu budete alespoň část měsíce v pracovním poměru, ve výsledku stačí alespoň 1 den v srpnu, resp. aby vám vznikl nárok na mzdu ze které se odvádí ZP), pak za vás za srpen bude odvádět zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Povinnost platit si zdravotní pojištění sama (nebo to řešit evidencí na Úřadu práce), byste měla až v případě, že byste po celý kalendářní měsíc nebyla zaměstnaná, nepodnikala jako OSVČ a ani nespadala do žádné z kategorií, za které platí ZP stát. Tedy například, pokud byste do zaměstnání nastupovala až v září.

Po ukončení studia, nemáte žádnou povinnost chodit na Úřad práce (je to dobrovolné). Na podporu v nezaměstnanosti s největší pravděpodobností nebudete mít nárok.