Minimální zdravotní pojištění - osoba bez zdanitelných příjmů

6 Hype

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnavatel za vás platí sociální a zdravotní pojištění v době, kdy pro něj pracujete. Tedy od a nástupu do nového zaměstnání, až do jeho ukončení – resp. jsou i situace, kdy zaměstnavateli nevznikne povinnost odvádět pojištění (záleží na výši příjmu, nebo Zobrazit více →
5 Hype

Platba pojistného po uplynutí podpůrčí doby nemocenské

Během pracovní neschopnosti (kdy máte nárok na nemocenské dávky), za vás platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění za vás ale stát neplatí. Doba v pracovní neschopnosti (po skončení zaměstnání, pokud je nárok na nemocenskou), se ale započítá jako náhradní doba důchodového Zobrazit více →
8 Hype

Zdravotní pojištění při celodenní péči o dítě do 7 roků

Povinnost, aby si někdo zaplatil zdravotní pojištění sám, vzniká ve chvíli, kdy daná osoba po celý kalendářní měsíc: Nespadá do žádné ze skupin, kde platí zdravotní pojištění stát V daném měsíci za ni neodvedl zdravotní pojištění zaměstnavatel V daném měsíci neměla povinnost Zobrazit více →
6 Hype

Úřad práce a placení zdravotního pojištění u studenta nad 26 let

Jako student (fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání), ale nemůžete být uchazečem o zaměstnání. Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.): § 25 (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, Zobrazit více →
3 Hype

Zdravotní a sociální pojištění po ukončení rodičovského příspěvku

Pokud vám skončil rodičovský příspěvek, a současně ani nejste na rodičovské dovolené (zaměstnání skončilo před začátkem mateřské), pak už za vás nyní nikdo neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Během doby, kdy jste pobírala rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platil Zobrazit více →
3 Hype

Úřad práce po dokončení studia VŠ – práce na DPP

Po dokončení studia na Vysoké škole, za vás stát platí zdravotní pojištění, ještě po celý následující měsíc. Pokud jste ukončila VŠ v červnu (datum není podstatné), pak za vás bude stát platit zdravotní pojištění ještě v červenci. Pokud následně během srpna nastoupíte Zobrazit více →
7 Hype

Zdravotní pojištění po skončení studia VŠ

Za studenty platí stát zdravotní pojištění, ještě následující kalendářní měsíc, po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky (nebo její poslední části). Pokud jste měla státnice 31. 5. 2023, pak za vás bude zdravotní pojištění platit stát, ještě během měsíce června 2023. Zobrazit více →
10 Hype

Pauza mezi zaměstnáními – musím se hlásit na Úřad práce?

Po skončení zaměstnání, nemáte žádnou povinnost, chodit na Úřad práce. Jít se evidovat na úřad práce, jako uchazeč o zaměstnání, je vaše právo, nikoliv povinnost. Pokud máte po skončení zaměstnání, jen pár dní do nástupu do nové práce, pak je Zobrazit více →