8 Hype

Povinnost, aby si někdo zaplatil zdravotní pojištění sám, vzniká ve chvíli, kdy daná osoba po celý kalendářní měsíc:

  • Nespadá do žádné ze skupin, kde platí zdravotní pojištění stát
  • V daném měsíci za ni neodvedl zdravotní pojištění zaměstnavatel
  • V daném měsíci neměla povinnost platit zdravotní pojištění jako OSVČ

Rozhodující je ten „celý kalendářní měsíc“. Pokud alespoň část měsíce, spadá do některé z kategorií, za kterou odvádí zdravotní pojištění stát, pak není nutné, aby si platila zdravotní sama.

Záleží tedy i na tom, jak dlouho bude manželka hospitalizovaná a nebude tedy schopná pečovat o dítě.

Za osoby vykonávající celodenní péči o jedno dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků), platí zdravotní pojištění stát – viz zákon číslo 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, paragraf 7, písmeno k.