7 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti, může být nárok i po skončení dlouhodobé neschopenky. A to i v případě, že jste v zaměstnání poslední rok (nebo dokonce i celé dva roky), vůbec nepracovali.

Předchozí dlouhá doba na neschopenky, ale může hrát roli při výpočtu podpory v nezaměstnanosti. V některých případech (viz dále), může být podpora po skončení nemocenské jenom minimální.

Na podporu v nezaměstnanosti, je díky tomu nárok i po skončení nějaké dlouhodobé neschopenky.

1) Neschopenka po skončení zaměstnání

Jako náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění), se počítá i pracovní neschopnost (po skončení zaměstnání), kdy byl nárok na nemocenské dávky.

2) Neschopenka během zaměstnání

Pokud by se jednalo o pracovní neschopnost v průběhu zaměstnání, pak se neschopenka počítá jako „odpracovaná doba“.