Minimální zdravotní pojištění 2023

6 Hype

Zdravotní pojištění – neschopenka po ukončení studia

Zdravotní pojištění může platit stát, zaměstnavatel, nebo si jej lidé musí platit sami (buď jako podnikatelé (OSVČ), nebo jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)). Stát platí zdravotní pojištění v řadě různých případů. Týká se to i neschopenky. Ale pouze v Zobrazit více →
5 Hype

Platba pojistného po uplynutí podpůrčí doby nemocenské

Během pracovní neschopnosti (kdy máte nárok na nemocenské dávky), za vás platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění za vás ale stát neplatí. Doba v pracovní neschopnosti (po skončení zaměstnání, pokud je nárok na nemocenskou), se ale započítá jako náhradní doba důchodového Zobrazit více →
8 Hype

Zdravotní pojištění při celodenní péči o dítě do 7 roků

Povinnost, aby si někdo zaplatil zdravotní pojištění sám, vzniká ve chvíli, kdy daná osoba po celý kalendářní měsíc: Nespadá do žádné ze skupin, kde platí zdravotní pojištění stát V daném měsíci za ni neodvedl zdravotní pojištění zaměstnavatel V daném měsíci neměla povinnost Zobrazit více →
6 Hype

Úřad práce a placení zdravotního pojištění u studenta nad 26 let

Jako student (fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání), ale nemůžete být uchazečem o zaměstnání. Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.): § 25 (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, Zobrazit více →
3 Hype

Hlavní pracovní poměr a studium VŠ – odvody na sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, se při příjmu z nějakého zaměstnání platí téměř vždy. Výjimkou je příjem z dohody. U dohody se v některých případech sociální a zdravotní nestrhává. Se studiem na VŠ to ale nesouvisí. U dohody o provedení práce (DPP), se sociální Zobrazit více →
9 Hype

Spisovatel – jednorázový roční příjem za knihu (jak zdanit autorský honorář)

Autorské honoráře do 10 000 Kč, se daní srážkovou daní 15%. To za vás řeší nakladatel nebo příslušná redakce. Autorské honoráře nad 10 000 Kč, nebo pokud se jedná o opakovaný příjem, který má všechny znaky výdělečné činnosti, se daní Zobrazit více →
3 Hype

Zdravotní a sociální pojištění po ukončení rodičovského příspěvku

Pokud vám skončil rodičovský příspěvek, a současně ani nejste na rodičovské dovolené (zaměstnání skončilo před začátkem mateřské), pak už za vás nyní nikdo neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Během doby, kdy jste pobírala rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platil Zobrazit více →
3 Hype

Úřad práce po dokončení studia VŠ – práce na DPP

Po dokončení studia na Vysoké škole, za vás stát platí zdravotní pojištění, ještě po celý následující měsíc. Pokud jste ukončila VŠ v červnu (datum není podstatné), pak za vás bude stát platit zdravotní pojištění ještě v červenci. Pokud následně během srpna nastoupíte Zobrazit více →