9 Hype

Autorské honoráře do 10 000 Kč, se daní srážkovou daní 15%. To za vás řeší nakladatel nebo příslušná redakce.

Autorské honoráře nad 10 000 Kč, nebo pokud se jedná o opakovaný příjem, který má všechny znaky výdělečné činnosti, se daní klasicky, formou daňového přiznání.

Jako spisovatel, nepotřebujete živnostenský list.

Pro některé výdělečné činnosti, není potřeba živnostenské oprávnění. Jedná se o činnost autorů (nebo i nezávislá povolání jako je herec, hudebník, ŽL není potřeba ani u zemědělské výroby, nebo u některých profesí, které se řídí zvláštními právními předpisy, jako jsou notáři, advokáti, soudné exekutoři, znalci, apod.).

Něco jiného je ale to, že vydáním knihy, kdy váš příjem nebude jenom jednorázový, ale pravidelný, se stáváte samostatně výdělečnou osobou, se vším co s tím souvisí.

Je zde oznamovací povinnost (do 8 dní) u ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), u zdravotní pojišťovny a také u finančního úřadu.