Musím si sám platit sociální pojištění?

6 Hype

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnavatel za vás platí sociální a zdravotní pojištění v době, kdy pro něj pracujete. Tedy od a nástupu do nového zaměstnání, až do jeho ukončení – resp. jsou i situace, kdy zaměstnavateli nevznikne povinnost odvádět pojištění (záleží na výši příjmu, nebo Zobrazit více →
4 Hype

Chci být žena v domácnosti – jak je to placením sociálního a zdravotního pojištění?

České zákony (alespoň pokud je mi známo) nepoužívají termín „žena v domácnosti“. Není s tím tedy spojena žádná speciální výhoda nebo nárok na nějaké speciální dávky. Obecně platí, že pokud za vás v daném měsíci neodvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo Zobrazit více →
5 Hype

Platba pojistného po uplynutí podpůrčí doby nemocenské

Během pracovní neschopnosti (kdy máte nárok na nemocenské dávky), za vás platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění za vás ale stát neplatí. Doba v pracovní neschopnosti (po skončení zaměstnání, pokud je nárok na nemocenskou), se ale započítá jako náhradní doba důchodového Zobrazit více →
8 Hype

Placení sociálního pojištění pro nárok na mateřskou

Mateřská a rodičovská dovolená, s placením sociálního pojištění (nebo s předchozí délkou zaměstnání) nijak nesouvisí. Na mateřskou dovolenou, mohou mít nárok těhotné ženy, které jsou zaměstnané, začátek je v době 6 – 8 týdnů po porodu. A mateřská pokračuje následně Zobrazit více →
3 Hype

Hlavní pracovní poměr a studium VŠ – odvody na sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, se při příjmu z nějakého zaměstnání platí téměř vždy. Výjimkou je příjem z dohody. U dohody se v některých případech sociální a zdravotní nestrhává. Se studiem na VŠ to ale nesouvisí. U dohody o provedení práce (DPP), se sociální Zobrazit více →
9 Hype

Spisovatel – jednorázový roční příjem za knihu (jak zdanit autorský honorář)

Autorské honoráře do 10 000 Kč, se daní srážkovou daní 15%. To za vás řeší nakladatel nebo příslušná redakce. Autorské honoráře nad 10 000 Kč, nebo pokud se jedná o opakovaný příjem, který má všechny znaky výdělečné činnosti, se daní Zobrazit více →
4 Hype

Rodičovská dovolená bez rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek (sociální dávka od Úřadu práce) a rodičovská dovolená (volno v zaměstnání) spolu až tak moc nesouvisí. Rodičovský příspěvek, vám vyplácí Úřad práce, pokud jsou splněny příslušné podmínky (celodenní péče o dítě, případně až do jeho 4 roků, nebo Zobrazit více →
3 Hype

Zdravotní a sociální pojištění po ukončení rodičovského příspěvku

Pokud vám skončil rodičovský příspěvek, a současně ani nejste na rodičovské dovolené (zaměstnání skončilo před začátkem mateřské), pak už za vás nyní nikdo neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Během doby, kdy jste pobírala rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platil Zobrazit více →