6 Hype

Zaměstnavatel za vás platí sociální a zdravotní pojištění v době, kdy pro něj pracujete. Tedy od a nástupu do nového zaměstnání, až do jeho ukončení – resp. jsou i situace, kdy zaměstnavateli nevznikne povinnost odvádět pojištění (záleží na výši příjmu, nebo jsou i specifické výjimky, ale to teď ponechme stranou).

Po skončení zaměstnání, máte obecně dvě možnosti:

  • Jít se zaevidovat na Úřad práce
  • Začít si platit zdravotní pojištění sám

Na Úřad práce, je dobré jít do 3 pracovních dní. Pak vám evidence na Úřadu práce, navazuje na ukončené zaměstnání. Za nezaměstnané na Úřadu práce, platí zdravotní pojištění stát (po celou dobu, i když není nárok na podporu).

Případně si můžete začít platit zdravotní pojištění sám. Tato povinnost, vám ale vzniká až ve chvíli, kdy po celý měsíc nejste zaměstnaný, nejste v evidenci na Úřadu práce, nebo nespadáte do nějaké jiné skupiny lidí, za které platí zdravotní pojištění stát.