8 Hype

Nemáte žádnou povinnost, hlásit se na Úřadu práce. Je to vaše právo, ale zcela určitě to není povinné. Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, má smysl s ohledem na hledání nového zaměstnání, s ohledem na placení zdravotního pojištění. Po skončení zaměstnání, pak i s ohledem na nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud jste v průběhu studia na VŠ nikde nepracovala – v zaměstnání nebo nějaké brigádě, kde by vám vznikla účast na důchodovém pojištění, pak na podporu v nezaměstnanosti nárok nemáte. Jít na Úřad práce, tak pro vás má smysl, jen pokud chcete pomoci při hledání nového zaměstnání, nebo s ohledem na zdravotní pojištění.

V době, kdy jste vedená v evidenci Úřadu práce, za vás stát platí zdravotní pojištění. Pokud byste nebyla na Úřadu práce, a nebyla ani nikde zaměstnaná/nepodnikala jako OSVČ, pak byste měla povinnost platit si zdravotní pojištění sama.

Zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů), je v roce 2021 částka 2052 Kč měsíčně.

Tuto částku pak musíte každý měsíc zaplatit své zdravotní pojišťovně v případě, že za vás zdravotní pojištění neplatí někdo jiný (stát, zaměstnavatel, atd.).