8 Hype

Rodičovský příspěvek, který jste čerpala v průběhu rodičovské dovolené, spadá mezi sociální dávky. Nejedná se tedy o příjem, který by měl vliv na výši vyměřovacího základu, od které se pak odvíjí dávky nemocenského pojištění.

Pokud jste po skončení rodičovské, nastoupila do nového zaměstnání, kde jste ve zkušební době, a onemocníte vy nebo vám onemocní dítě, pak se při výpočtu nemocenských dávek nebo ošetřovného, postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění.

Pokud by se jednalo o vaši pracovní neschopnost, pak prvních 14 dostáváte náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele. U ní se vychází z průměrného výdělku v aktuálním zaměstnání.

Pokud v novém zaměstnání, pracujete méně než 21 dní, tak se nepoužije průměrný výdělek, ale pravděpodobný. Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 351 až 362.

Od 15 dne na neschopence, je pak nárok na nemocenské dávky (na základě nemocenského pojištění zaměstnanců). U nich se vychází z denního vyměřovacího základu (který se odvíjí od vaší hrubé mzdy).