Kdy si musím platit sám zdravotní pojištění

6 Hype

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnavatel za vás platí sociální a zdravotní pojištění v době, kdy pro něj pracujete. Tedy od a nástupu do nového zaměstnání, až do jeho ukončení – resp. jsou i situace, kdy zaměstnavateli nevznikne povinnost odvádět pojištění (záleží na výši příjmu, nebo Zobrazit více →
5 Hype

Sociální pojištění po uplynutí podpůrčí doby nemocenské

V době, kdy jste měla nárok na nemocenské dávky, za vás platil zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění za vás nikdo neplatil, ale doba v pracovní neschopnosti se vám započítává jako „odpracovaná“ doba (náhradní doba důchodového pojištění). Pokud vám již uplynula podpůrčí doba Zobrazit více →
5 Hype

Platba pojistného po uplynutí podpůrčí doby nemocenské

Během pracovní neschopnosti (kdy máte nárok na nemocenské dávky), za vás platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění za vás ale stát neplatí. Doba v pracovní neschopnosti (po skončení zaměstnání, pokud je nárok na nemocenskou), se ale započítá jako náhradní doba důchodového Zobrazit více →
8 Hype

Zdravotní pojištění při celodenní péči o dítě do 7 roků

Povinnost, aby si někdo zaplatil zdravotní pojištění sám, vzniká ve chvíli, kdy daná osoba po celý kalendářní měsíc: Nespadá do žádné ze skupin, kde platí zdravotní pojištění stát V daném měsíci za ni neodvedl zdravotní pojištění zaměstnavatel V daném měsíci neměla povinnost Zobrazit více →
4 Hype

Můžu nadále pracovat na DPČ bez statusu studenta?

Možnost pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo na dohodu o provedení práce (DPP), není žádnou „speciální“ výsadou studentů. Tato forma pracovního vztahu je určena všem. Jsou desítky tisíc lidí, kteří si dohodou DPČ nahrazují pracovní poměr (některé odhady Zobrazit více →
6 Hype

Úřad práce a placení zdravotního pojištění u studenta nad 26 let

Jako student (fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání), ale nemůžete být uchazečem o zaměstnání. Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.): § 25 (1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, Zobrazit více →
6 Hype

Ukončení rodičovské – sociální a zdravotní před nástupem do nové práce

Zdravotní pojištění, si musíte sama platit ve chvíli, kdy po celý kalendářní měsíc, nejste zaměstnaná v zaměstnání, kde by za vás zdravotní pojištění odváděl zaměstnavatel, nemáte povinnost platit si zdravotní sama jako OSVČ, a ani nespadáte do žádné ze skupin, za Zobrazit více →
3 Hype

Hlavní pracovní poměr a studium VŠ – odvody na sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, se při příjmu z nějakého zaměstnání platí téměř vždy. Výjimkou je příjem z dohody. U dohody se v některých případech sociální a zdravotní nestrhává. Se studiem na VŠ to ale nesouvisí. U dohody o provedení práce (DPP), se sociální Zobrazit více →