6 Hype

Jako student (fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání), ale nemůžete být uchazečem o zaměstnání.

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.):

§ 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, nebo

 Je zde pouze jedna výjimka, kdy i student může být uchazečem o zaměstnání. Pokud byste v předchozích dvou letech „odpracoval“ alespoň 12 měsíců v nějakém zaměstnání, kde by za vás zaměstnavatel odváděl povinné odvody, pak byste mohl být uchazečem o zaměstnání.