6 Hype

Zdravotní pojištění, si musíte sama platit ve chvíli, kdy po celý kalendářní měsíc, nejste zaměstnaná v zaměstnání, kde by za vás zdravotní pojištění odváděl zaměstnavatel, nemáte povinnost platit si zdravotní sama jako OSVČ, a ani nespadáte do žádné ze skupin, za které platí zdravotní pojištění stát.

Pokud budete ještě alespoň část měsíce září na rodičovské dovolené (nebo pokud máte v září nárok ještě na rodičovský příspěvek – stačí jedno z toho), pak za vás zdravotní pojištění odvádí stát.

Sama byste si musela zaplatit zdravotní pojištění, pokud byste celý měsíc říjen nebyla zaměstnaná nebo vedená v evidenci na Úřadu práce (nebo nespadala do jiné kategorie státních pojištěnců, jako je například osoba pečující o dítě to 7 roků).

Sociální pojištění si sama platit nemusíte. Buď ho za vás platí zaměstnavatel (nebo si ho platíte sama jako OSVČ), nebo není povinnost platit.